subpage-body

Új Nemzedék Központ

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az Új Nemzedék Jövőjéért Programban kitűzött célok megvalósulása érdekében, a nemzeti ifjúságpolitika szakmai-szolgáltató háttérintézményeként működik. Tevékenységét a célcsoport igényeihez igazított új és innovatív stílusban népszerűsíti és teszi elérhetővé a szolgáltatásait igénybe vevők számára.

 

Fő működési területei közé tartozik:

1. Ifjúsági szakmával összefüggő feladatok, tevékenységek

Az Új Nemzedék Központ és annak szakmai és módszertani irányításával felépített országos Kontaktpont-irodahálózat sikeresen viszi tovább a korábbi ifjúságszakmai háttérintézmény, a Mobilitás feladatait. A Központ rendelkezik valamennyi szükséges infrastrukturális, személyi, valamint szakmai feltétellel ahhoz, hogy a helyi igényeket országos szintre közvetítse, valamint fordítva. Az ifjúsági szakmával összefüggésben a Központ Nemzetközi Ifjúsági Kapcsolatok Irodájának feladata a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése, széleskörű együttműködés megteremtése más hasonló céllal működő szervezetekkel, hálózatokkal. Az Új Nemzedék Központ által megvalósított Új Nemzedék Plusz TÁMOP projekt keretében elsősorban a Bázisiskolai Program foglalkozik e területtel; többek között online tudásbázist hozott létre a fiatalok kompetenciafejlesztésének segítésére, ifjúsággal foglalkozó szakemberek és pedagógusok számára.

 

2. Fiatalokkal kapcsolatos feladatok, tevékenységek

Az Új Nemzedék Központ szerepe nem csupán az ifjúságszakma, ifjúságpolitika területén mutatkozik meg. Legnagyobb erőssége és legfőbb különbözősége a Mobilitás regionális ifjúsági szolgáltató irodáitól, hogy feladatainak legnagyobb részét a fiataloknak történő szolgáltatások nyújtása jelenti. A Központ fiatalokkal kapcsolatos feladatai közé tartozik az Egry József Középiskola Szakiskola és Kollégium intézményfenntartói tevékenysége, valamint az Új Nemzedék Plusz TÁMOP projekt keretében megvalósult legtöbb tevékenység is.

 

3. Ágazatközi összekötő szerep

Az ifjúsági munkát segítő, integrált gondolkodásnak és az országos, ágazatok közötti együttműködéseknek régiós és helyi szinteken is szükséges megvalósulnia. Az Új Nemzedék Központ és országos hálózata kiterjedt kapcsolatrendszerrel és jelentős társadalmi beágyazottsággal rendelkezik működési területein. Ennek köszönhetően képesek végrehajtani olyan feladatokat is, melyek rövid teljesítési határidővel érkeznek, akár stratégiai, akár operatív jellegű feladatellátásban.

 

A társaság Alapító Okirata a http://www.kormany.hu/download/9/16/90000/UNK_AO_201601.pdf címen érhető el.

  • Kapcsolat
  • Új Nemzedék Központ
  • 1062 Budapest, Bajza utca 32.
  • info [at] ujnemzedek [dot] hu
  • +36 1 411-3078