subpage-body

Nemzetközi Ifjúsági Kapcsolatok Iroda

A Nemzetközi Ifjúsági Kapcsolatok Iroda feladata a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a helyi, regionális, nemzeti és az európai identitás kialakításának és fejlődésének elősegítése, széleskörű együttműködés megteremtése más hasonló céllal működő szervezetekkel, hálózatokkal. Célunk továbbá a fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, az egyéni és csoportos konzultációk, felkereső ifjúsági munka, a kompetencia fejlesztő programok biztosításán keresztül.

A nemzetközi együttműködések fejlesztési irányainak funkcionális megközelítése a fiataloknak nyújtott szolgáltatások rendszerére fókuszál, így erősen intézményfejlesztési orientációjú. A projektek tartalma így a hasonló ifjúsági szervezetekkel történő tapasztalatcserékre, közös módszertani fejlesztésekre összpontosít, de alapvetően egy ország rendszereinek fejlesztését szolgálja.

A nemzetközi ifjúsági kapcsolatok iroda központi céljai egyikének tűzte ki a kulturális sokszínűség megtartását, interkulturális események szervezését, amelyek célkitűzése az interkulturális tapasztalatszerzés támogatása. Az együttműködés fejlesztésében fontos szerepet kapnak a határon túl élő magyar szervezetek, szakmai egyesületek, a velük való kommunikáció fejlesztése.

Az iroda legfontosabb feladat és felelősségi körei:

  • az ifjúságszakmai területen lévő potenciális együttműködési lehetőségek azonosítása
  • szakértői anyag elkészítése a lehetséges együttműködési területekről
  • a partnerségek kialakításához szükséges szakmai irányok előkészítése
  • nemzetközi kapcsolatfelvétel
  • a nemzetközi együttműködési projekteket bemutató tanulmányok kidolgozása
  • Kapcsolat
  • Új Nemzedék Központ
  • 1062 Budapest, Bajza utca 32.
  • info [at] ujnemzedek [dot] hu
  • +36 1 411-3078